Vogels spotten in de achtertuin: doe jij in 2023 mee?

24 oktober '22

Woon je in of betrek je binnenkort een nieuwbouwwoning van BPD, dan woon je duurzaam. Met duurzaam bedoelen we klimaatadaptief, natuurinclusief en toekomstbestendig. Dit is hard nodig om de natuur en biodiversiteit te behouden en leefbaar te houden. Gelukkig zijn wij niet de enigen die vanuit deze visie werken. Neem de Nederlandse Vogelbescherming, die zich met o.a. wetten, initiatieven en bruikbare tips inzetten voor het voortbestaan van vogels in Nederland. Daar worden wij natuurlijk blij van!

Ruimte voor vogels in Westhof

Er komen steeds minder vogels voor in stedelijke gebieden in Nederland door het volbouwen en het voor vogels ongunstige groenbeheer. Bij Westhof hebben we hier op geanticipeerd. Voor de gierzwaluw, huismus én vleermuis maken we nieuwe onderkomens, zie filmpje. Andere natuurinclusieve maatregelen die we genomen hebben zijn alle platte daken uit te voeren als groendak.

image alt

De jaarlijkse vogeltelling

Een voorbeeld van zo’n initiatief is de Nationale Tuinvogeltelling, van de Nederlandse Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De jaarlijkse Tuinvogeltelling vindt plaats in de winter en levert een momentopname van het aantal vogelsoorten en vogels die aanwezig zijn in de Nederlandse tuinen. En dat is niet alleen leuk, maar ook nuttig. Want zo achterhalen we hoe vogels onze tuinen in de winter gebruiken en weten we beter hoe we de vogels kunnen helpen én behouden.

image alt

Blok je agenda

Ook jij kunt de vogels in Nederland helpen. In de 1e plaats door in jouw tuin vogelvriendelijke beplanting aan te leggen om vogels een warm nest te bieden. Maar ook door volgend jaar mee te tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Want 'elke vogel telt'! Omcirkel 27, 28 en 29 januari 2023 alvast in je agenda en reserveer een van die 3 dagen een halfuur om alle vogels waar te nemen en te registreren via de webapp. Vogelbescherming Nederland vertelt je precies hoe het werkt.

  Duurzaam wonen in Westhof
  Meer nieuws